Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081760

Dražba podílu id. 1/40 na pozemcích v obci Horní Bečva, okres Vsetín

Horní Bečva, okres Vsetín, kraj Zlínský
Dražba podílu id. 1/40 na pozemcích v obci Horní Bečva, okres Vsetín
Nejnižší podání
6 667 Kč
Datum Konání
07.06.2022 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
6 667 Kč10 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč-
Dražba podílu id. 1/40 na pozemcích v obci Horní Bečva,okres Vsetín Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id.1/40 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 1272/1 – trvalý travní porost,pozemku parc.č. 1272/2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1272/8 – trvalýtravní porost, pozemku parc.č. 1272/9 – trvalý travní porost, pozemku parc.č.1273/1 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1273/2 – trvalý travní porost,pozemku parc.č. 1273/3 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 1273/4 – ostatníplocha, pozemku parc.č. 1273/5 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1275 -trvalý travní porost a pozemku parc.č. 1276 – trvalý travní porost, o celkovévýměře 14 886 m2, vše v k.ú. a obci Horní Bečva, okres Vsetín,které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří funkční celeks přístupem po veřejné, částečně zpevněné komunikaci. Pozemky jsou součástízemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemků senachází trasa nadzemního vedení a stromoví převážně náletového charakteru.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(vyuhpsmh1kcqjsvjkvgl0xgl))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081760/Velke/DR00081760~pt4d5_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: